JAMINAN

  1. Setiap pemohon yang mengajukan pinjaman dana bergulir wajib menyertakan jaminan atas nama pemohon dan atau suami atau isteri pemohon.
  2. Jaminan atas nama suami atau isteri pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dan surat persetujuan dari pemilik jaminan dengan materai dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
  3. Jaminan yang diberikan pemohon harus berada di wilayah Kota Batam.
  4. Melampirkan Akta Kuasa Menjual dari pemohon/Pemilik Jaminan yang dibuat dihadapan Notaris.
  5. Jaminan yang diberikan oleh pemohon dapat berupa :
    1. Tanah/bangunan (Sertifikat Kepemilikan/Surat Kepemilikan yang sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang), melampirkan Foto copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir.
  6. Jaminan asli diserahkan pada saat penandatanganan akad kredit pinjaman.
  7. UPT-PDB wajib menyimpan dan memeilihara jaminan asli sehingga tetap dalam keadaan baik dan terawat.
  8. Jaminan asli dikembalikan kepada penerima pinjaman setelah pokok, bunga/jasa dan denda pinjaman dibayarkan lunas.
KONTAK

JL. Engku Putri No.1 Batam Center - Batam Telp: (0778) 462164 Fax :(0778) 813461